Tham gia chương trình AsTW năm 2020

     Ngày 25/09/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 2990/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc chọn sinh viên tham gia chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với tên gọi “ASEAN trong thế giới ngày nay – ASEAN in Today’s World (AsTW)” năm 2020. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn

      – Sinh viên hệ chính quy, có kết quả học tập năm học 2018-2019 đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

     – Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (có điểm TOEFL-iBT từ 68/TOEFL-CBT từ 190/TOEFL-PBT từ 530/IELTS từ 5.5 hoặc tương đương)

     – Có vốn hiểu biết rộng về văn hoá, xã hội;

     – Có ý thức tham gia và tổ chức đoàn;

     – Có sức khỏe và đạo đức tốt;

     – Có đủ điều kiện làm visa.                 

2. Chi tiết về trình giao lưu

       – Thời gian: Từ ngày 22/02/2020-05/03/2020.

       – Địa điểm: Đại học Malaysa, Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

      – Nội dung: Tham gia các lớp học ngôn ngữ và kiến thức ASEAN, gặp gỡ, giao lưu với bạn bè quốc tế và cùng trải nghiệm thông qua các chuyến du khảo văn hoá, thăm quan các di tích lịch sử.

     – Kinh phí: Ban tổ chức đài thọ kinh phí tổ chức các hoạt động của chương trình, chi phí ăn, ở, đi lại tại Malayssia theo chương trình. Sinh viên tự chi trả kinh phí vé máy bay, phí bảo hiểm, chi phí ăn uống trong các buổi thực tế và các chi phí cá nhân khác (nếu có).

3. Chỉ tiêu hồ sơ: 01 sinh viên Trường Đại học Công nghệ.

4. Hồ sơ đăng ký:

      – Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho đoàn/chương trình ;

      – Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

      – Bài luận (tối thiểu 800 từ) về lý do muốn tham dự chương trình “ASEAN trong thế giới ngày nay” năm 2020;

      – Bản photo chứng chỉ tiếng Anh;

      – Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

      – Bản photo thẻ Sinh viên;

      – Bản photo hộ chiếu có thời hạn ít nhất đến tháng 09/2020;

     – Bản photo các chứng nhận thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có);

     – Phiếu đăng ký tham gia chương trình (application form) theo mẫu tải trực tiếp tại website: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/.

     Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi xét tuyển tham dự Chương trình “ASEAN trong thế giới ngày nay – ASEAN in today’s world” (AsTW) năm 2020. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Đề nghị sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trao đổi nói trên và đăng ký tham gia chương trình nếu đủ điều kiện.

     Hồ sơ đăng ký của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất là 11h00, thứ Năm, ngày 10/10/2019.

     Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Bài viết liên quan