Tham gia BHYT năm 2022

    Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Căn cứ Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Y tế, Trường Đại học Công nghệ hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại trường trong năm 2022 như sau:

   1. Tham gia BHYT là quy định bắt buộc đối với đối tượng là sinh viên, do đó tất cả sinh viên đại học hệ chính quy các khoá QH-(2018,2019, 2020,2021)-I/CQ (K63, K64, K65, K66) đang học tập tại Trường Đại học Công nghệ trong năm học 2021-2022 phải tham gia BHYT. Trừ các trường hợp sau:

   1.1. Các sinh viên thuộc các khóa K63, K64, K65 nếu đã có thẻ BHYT do địa phương hoặc các tổ chức xã hội cấp mà thẻ còn giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2021 thì không phải nộp tiền tham gia BHYT năm 2022 tại Trường. Sinh viên thuộc đối tượng này trước thứ Tư, ngày 08/12/2021 cần truy cập vào đường link https://forms.gle/KLSAUA6vzyW4Lk8m6 để kê khai thông tin và gửi ảnh chụp Thẻ BHYT kèm theo Bản chụp tra cứu thời hạn sử dụng thẻ tại trang https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx)

   1.2. Các sinh viên khoá K66 đã nộp tiền tham gia BHYT trong đợt nhập Trường vừa qua thì không cần nộp bản photo thẻ BHYT và không phải tham gia BHYT trong đợt này.

   2. Các sinh viên K66 chưa tham gia BHYT trong đợt nhập Trường vừa qua hoặc sinh viên K61, K62 chưa tốt nghiệp và chưa tham gia BHYT tại địa phương/doanh nghiệp, nay có nhu cầu tham gia tại Trường thì đăng ký trước thứ Tư, ngày 08/12/2021 tại đường link https://forms.gle/894G1NdwSuHxGFui6

   Kết thúc đợt thu hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên phải nộp tiền/không phải nộp tiền tham gia BHYT năm 2022 dựa trên hồ sơ sinh viên đã gửi và sẽ có hướng dẫn cụ thể về định mức và cách thức nộp tiền tham gia BHYT năm 2022.

   Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong thông báo để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, Nhà trường sẽ không giải quyết hồ sơ của bất cứ sinh viên nào. Khi đó sinh viên không tham gia BHYT phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình, đồng thời sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện trong học kỳ I năm học 2021-2022.

   Đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn tuyên truyền rộng rãi và đôn đốc sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm Y tế của Chính phủ.

   Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan