Th7
25

TS. Bùi Quang Minh sử dụng chương trình máy tính “ModelFinder” so sánh dữ liệu gen

      TS. Bùi Quang Minh (sinh năm 1979) và các cộng sự tại Úc, Canada đã tìm ra công cụ tin sinh học vượt trội cho phép một cái nhìn mới về tiến hoá. Công trình nghiên cứu của anh đã được xuất bản trên tạp chí khoa học uy tín thế giới […]

Bởi Tuyết Nga | Cựu sinh viên . Tin Tổng Hợp
Chi tiết