Th3
27

Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

   Ngày 26/03/2022, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trường, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm bàn thảo về phương hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.     Tham dự phiên họp […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
26

Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường Trường ĐHCN nhiệm kỳ 2021-2026

       Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 24/12/2021, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường Trường ĐHCN tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo. Trong đó, 15/19 đại biểu theo cơ cấu trong trường và ngoài trường được bầu […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th5
20

Trường Đại học Công nghệ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

    Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đã kí quyết định số 253/QĐ-ĐHCN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 15/05/2020.     Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
27

Hội đồng Khoa học và Đào tạo phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đại học định hướng đổi mới sáng tạo

     Ngày 25/12, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN.       Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th11
15

Hội đồng Khoa học và Đào tạo phiên họp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

     Ngày 14/11, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN.       Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết