Th2
03

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

    Sáng ngày 03/02/2023, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Công nghệ với Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) đến từ Trung […]

Chi tiết
Th2
25

Bế mạc phiên đánh giá chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn AUN-QA

    Ngày 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) bế mạc phiên đánh giá chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn […]

Chi tiết
Th2
24

Đánh giá ngoài trực tuyến chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

   Từ ngày 21 – 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) tổ chức đánh giá ngoài chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu […]

Chi tiết