Nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập học kì II, năm học 2018-2019

    Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục Đại học;

    Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định nói trên;

    Để thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đúng đối tượng được hưởng trong học kỳ II năm học 2018-2019, yêu cầu các sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ, đang trong thời gian đào tạo chính thức, thuộc đối tượng được hưởng làm Hồ sơ xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập, cụ thể như sau:

    1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

     Sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập khi đồng thời thỏa mãn 3 tiêu chí sau:

1.1. Là người dân tộc thiểu số;

1.2. Thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ;

1.3. Thi đỗ vào Trường Đại học Công nghệ.

2. MỨC HỖ TRỢ

      Sinh viên được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở.

      Thời gian hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên và được xét theo từng học kỳ.

3. THỦ TỤC, HỒ SƠ

      Để nhận chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải làm hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của nhà nước gồm các loại giấy tờ sau:

3.1. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu);

3.2. Bản sao giấy khai sinh (bản sao/bản công chứng);

       3.3. Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn cấp (bản sao/bản công chứng).

4. THỜI GIAN XÉT HƯỞNG

            Nhà trường sẽ thực hiện việc xét và cấp kinh phí cho sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 02/2019 đến hết tháng 06/2019. Vì vậy, các sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập trong khoảng thời gian nói trên cần hoàn thành đầy đủ hồ sơ để được xét cấp.

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

      Sinh viên thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ như hướng dẫn trong mục 3 và nộp tại Phòng Công tác Sinh viên (P.104-E3) trong giờ hành chính, chậm nhất vào thứ Tư, ngày 20/02/2019.

      Đề nghị các Khoa thông báo và đôn đốc nhắc nhở sinh viên của Khoa thuộc các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập nộp hồ sơ xin hỗ trợ chi phí học tập đúng hạn.

Bài viết liên quan