Nhận Thẻ Bảo hiểm y tế năm 2018

      Hiện nay Phòng Công tác Sinh viên đã nhận được Thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm 2018 của sinh viên các khóa K59, K60, K61 đã đăng ký tham gia BHYT qua Nhà trường. Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch trả Thẻ BHYT cho sinh viên như sau:

1. Thời gian: Trong giờ hành chính, từ sáng thứ Hai, ngày 15/01/2018 đến hết 11h00, thứ Tư, ngày 17/01/2018.

2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (P104-E3)

3. Yêu cầu:

+ Sinh viên khi đến nhận phải xuất trình Thẻ sinh viên và ký nhận vào Danh sách nhận Thẻ.

      + Sau khi nhận Thẻ BHYT, sinh viên cần đọc kỹ các thông tin của mình được in trên Thẻ, nếu có thông tin nào không chính xác thì làm Đơn đề nghị in lại Thẻ (mẫu đơn.1). Đơn đề nghị in lại Thẻ nộp cùng với Thẻ có thông tin sai sót ở Phòng Công tác sinh viên (P.103-E3) chậm nhất vào thứ Ba, ngày 22/01/2018.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan