Miễn học và công nhận điểm Tiếng Anh cho sinh viên

     Nhà trường ban hành Quyết định miễn học và công nhận điểm các học phần Tiếng Anh cho các sinh viên đã tham dự các Kỳ thi đánh giá năng lực, TOEFL, TOEIC, IELTS và Cambridge Test các đợt trong các năm 2017 và 2018 đạt kết quả tương ứng theo chuẩn trình độ ngoại ngữ (Danh sách sinh viên). 

 

Bài viết liên quan