Miễn học, công nhận điểm và cộng điểm học phần cho sinh viên tham dự/ có thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc thành tích nghiên cứu khoa học năm 2019

     Nhà trường ban hành Quyết định về việc miễn học, công nhận điểm và cộng điểm học phần trong học kỳ II năm học 2018-2019 cho các sinh viên (Danh sách SV) đã tham dự/ có thành tích trong các kỳ thi Olympic quốc gia, quốc tế hoặc nghiên cứu khoa học năm 2019.

       Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan