Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên và các hoạt động hỗ trợ người học

    Thực hiện hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần lấy ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

     1. Thời gian thực hiện: từ ngày 06/6/2019 đến hết ngày 14/6/2019.

     2. Hình thức: phản hồi trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn sau:

– Truy cập địa chỉ: https://courses.uet.vnu.edu.vn/

– Đăng nhập với tài khoản email của VNU

  • Ví dụ: Nếu sinh viên có tài khoản email được cấp bởi Trường Đại học Công nghệ như sau:

    Thì đăng nhập vào hệ thống như sau:

  • Tên đăng nhập: 15022807
  • Mật khẩu: abc123

     – Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên thực hiện các bước sau:

  • Chọn chức năng “Khóa học của tôi”;
  • Chọn các môn học và Hỗ trợ người học để đánh giá;

    Công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần và lấy ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học của Nhà trường là nhiệm vụ bắt buộc trong năm học. Do đó, sinh viên có trách nhiệm phản hồi khách quan, trung thực và đúng thời gian quy định. Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ phản hồi sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Dữ liệu phản hồi của người học sẽ được xử lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cũng như chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trường Đại học công nghệ, ĐHQGHN bảo mật tuyệt đối thông tin phản hồi của sinh viên trong các hoạt động khảo sát nêu trên.

        Mọi thắc mắc liên hệ theo địa chỉ email: dbcl-uet@vnu.edu.vn hoặc điện thoại: 0243.754.7480./.

Bài viết liên quan