Làm khảo sát về nhu cầu học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020

    Với mong muốn công tác lập Thời khóa biểu đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên như: mở đủ số lượng lớp học phần, mở đúng các học phần sinh viên muốn học. Phòng Đào tạo đề nghị toàn thể sinh viên trong Trường:

    1. Kiểm tra kết quả học tập của bản thân, đối chiếu với khung chương trình đào tạo của ngành theo học để lập ra những học phần cầnphải hoàn thành trong khóa học;

    2. Tham khảo danh sách các học phần được tư vấn để sinh viên đăng ký các học phầnhọc trong học kỳ II, năm học 2019 – 2020 tại địa chỉ: https://courses.uet.vnu.edu.vn/mod/questionnaire/view.php?id=15051

     Ghi chú:

     1. Thời khóa biểu dự kiến thông báongày 18/11/2019 (chính thức thông báo ngày 06/12/2019) tại website Nhà trường.

     2. Sinh viên đăng ký học từ ngày 11÷17/12/2020.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan