Kết quả xét tốt nghiệp tháng 9/2017 của sinh viên đại học hệ chính quy

     Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên đại học thuộc các khóa từ QH-2013-I/CQ (K58) trở về trước và bằng kép chưa tốt nghiệp các thông tin sau đây:

      1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng (Danh sách sinh viên đủ đk tốt nghiệp).

      2. Thời hạn còn được xét tốt nghiệp của các lớp từ QH-2013-I/CQ trở về trước (DS các lớp đại học HCQ đã tốt nghiệp)

      3. Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp (DS SV chưa đủ đk tốt nghiệp).

     4. Danh sách sinh viên chương trình đào tạo bằng kép chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp (DS SV CTĐT bằng kép chưa đủ đk tốt nghiệp).

       – Đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn quốc tế chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng thì làm Đơn xin chuyển CTĐT chuẩn của ngành tương ứng.

      – Sinh viên cần xem kỹ các thông tin liên quan đến cá nhân mình, nếu thấy có thông tin nào chưa chính xác cần làm Đơn đề nghị giải quyết.

      Mọi thông tin liên quan đến công tác xét tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo (P.105-E3) để xem xét giải quyết. Hạn cuối cùng là 16h00 Thứ tư ngày 20/9/2017, quá thời hạn trên mọi đề nghị (nếu có) sẽ được xem xét giải quyết sau mà không được xem xét giải quyết trong đợt xét tốt nghiệp này.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan