Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHCN

    Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 24/7/2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ (GSCS) đã họp hai phiên với sự có mặt của tất cả 11 thành viên trong Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: Phiên thứ nhất họp  ngày 17/7/2020 Hội đồng đã thẩm định hồ sơ các ứng viên chức danh GS và PGS. Phiên thứ hai họp ngày 24/7/2020, Hôi đồng nghe và hỏi các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh. Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh của các ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng GSCS, kết quả như sau:

1. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh GS được xét tại Hội đồng là 02 người.
  • Số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả Ghi chú
1 Trần Xuân Tú 19/09/1977 Nam PGS.TS Điện tử Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Đạt
  • Số ứng viên không đủ các điều kiện cần để Hội đồng đưa vào danh sách trình bày báo cáo khoa học tổng quan là 01 người:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả Lý do không đạt
1 Hoàng Xuân Huấn 02/09/1954 Nam PGS.TS CNTT Khoa CNTT, Trường ĐHCN  

Không đạt

– Thiếu 02 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín mà ứng viên là tác giả chính (kể từ sau khi ứng viên được công nhận PGS).

– Không có công trình khoa học để bù theo quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

 2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 02 người.
  • Số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 02 người:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả
1 Đinh Văn Châu 03/03/1975 Nam TS Vật lý Bộ Công thương Đạt
2 Bùi Nguyên Quốc Trình 09/09/1980 Nam TS Vật lý Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN Đạt

     Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHCN xin thông báo để các đơn vị và các cá nhân được biết.

     Các ý kiến khiếu nại / đóng góp về kết luận nói trên của Hội đồng xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ và Thư ký Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Phương Thái.

      Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan