Th7
25

KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2022 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

    Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 09 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: phiên họp xét hồ sơ ngày 16/7/2022 (09/09 thành viên Hội đồng […]

Chi tiết
Th5
26

Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHCN năm 2022

STT Nội dung công việc Thời gian 1. Hạn cuối cùng các ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Phòng Tổ chức cán bộ của Trường. 06/5 2. Hạn cuối cùng Nhà trường gửi hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th4
30

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt 1 năm 2022

    Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th4
12

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

    Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th12
01

KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2021 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

   Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 09 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: phiên họp xét hồ sơ ngày 21/11/2021 (09/09 thành viên Hội đồng tham […]

Chi tiết
Th7
31

Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHCN

    Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 24/7/2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ (GSCS) đã họp hai phiên với sự có mặt của tất cả 11 thành viên trong Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: Phiên thứ nhất họp  ngày […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th7
06

Danh sách ứng viên ghi tên xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư – Phó Giáo sư năm 2020

    Thực hiện Công văn của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Hội đăng tải danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết