Kết quả xét chuyển đổi sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2017-2018

      Căn cứ vào Kết luận cuộc họp ngày 06/9/2017 của Hội đồng xét tuyển và chuyển đổi sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo:

      Danh sách 1: Sinh viên không đủ điều kiện học chương trình đào tạo chất lượng cao.

      Danh sách 2: Sinh viên đủ điều kiện học chương trình đào tạo chất lượng cao.

      Danh sách 3: Sinh viên đủ điều kiện cần để được xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao.

Sinh viên có tên trong danh sách trên:

        1. Sinh viên thuộc danh sách 1 và 2 nếu có ý kiến phản hồi thì làm đơn đề nghị Nhà trường xem xét.

        2. Sinh viên thuộc danh sách 3 nếu có nguyện vọng vào học chương trình đào tạo chất lượng cao thì làm đơn (biểu mẫu). Sau thời hạn nhận đơn, các sinh viên không có nguyện vọng sẽ không được Nhà trường xem xét vào học chương trình đào tạo chất lượng cao.

Đơn nộp tại Bộ phận Tiếp người học (Phòng 104-E3) chậm nhất vào 16h00 Thứ tư ngày 13/9/2017.

       Đề nghị Khoa thông báo, đôn đốc sinh viên có tên trong các Danh sách trên, thực hiện khẩn trương và nghiêm túc nội dung của thông báo này.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan