Kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2022-2023

Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo:

1. Hủy các lớp học phần theo đề nghị của Khoa hoặc không đủ sĩ số đăng ký tối thiểu (đính kèm)

         Sinh viên đăng ký học ở các LHP bị hủy nói trên, có nguyện vọng đăng ký học bổ sung tự thao tác đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo từ 10h00 ngày 30/01/2023 đến 10h00 ngày 10/02/2023.

2. Điều chỉnh thông tin Thời khóa biểu của các lớp học phần sau (đính kèm):

Ghi chú: Nội dung in đậm trong phần “TKB điều chỉnh” là thông tin được điều chỉnh so với TKB đã thông báo.

3. Đính chính thông tin

      – Các lớp học phần sau dành cho chương trình đào tạo Chất lượng cao được giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Anh thay vì tiếng Việt như đã thông báo trong công văn TKB chính thức:

Mã LHP Học phần TC Ngôn ngữ giảng dạy
INT2214 20 Nguyên lý hệ điều hành 4 TA
INT2214 21 Nguyên lý hệ điều hành 4 TA
INT2214 22 Nguyên lý hệ điều hành 4 TA

        – Mã lớp học phần Giải tích 2 – MAT1042 10 chuyển thành MAT1042# 1. Sinh viên QH-2022-I/CQ-AI bắt buộc học đúng lớp học phần này để được công nhận kết quả học theo đúng khung chương trình đào tạo đã ban hành.

4. Các lớp học phần mở bổ sung

Mã lớp học phần Học phần TC Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết Nhóm Nhóm
Lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo chuẩn
UET1002 2 Kỹ năng khởi nghiệp 2 TS. Hoàng Thị Hải Yến 6 1-2 106-GĐ3 CL
AER3029 1 Mô phỏng phân tích và điều khiển hệ thống 3 TS. Trần Thế Hùng 3 3-5 213-GĐ3 CL
BSA2002 1 Nguyên lý Marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 3 10-12 309-GĐ2 CL
INT3115 2 Thiết kế giao diện người dùng 3 ThS. Mai Thanh Minh 7 3-5 312-GĐ2 CL
INT3508 1 Thực tập chuyên ngành 3 Khoa CNTT CN 7-11 Khoa CNTT CL
INT4006 1 Thực tập chuyên ngành 3 Khoa CNTT CN 7-11 Khoa CNTT CL
EMA4005 1 Thực tập Kỹ thuật định hướng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 4 Khoa CHKT&TĐH CN 7-11 Khoa CHKT&TĐH CL
MAT1101 1 Xác suất thống kê 3 TS. Đặng Thanh Hải 6 4-6 107-G2 CL
Lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo Chất lượng cao
INT3313E 20 Các vấn đề hiện đại của Truyền thông và Mạng máy tính 3 TS. Trần Trúc Mai 3 3-5 207-GĐ3 TA
BSA2002 21 Nguyên lý Marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 3 7-9 309-GĐ2 CL
INT3306 21 Phát triển ứng dụng Web 3 TS. Lê Đình Thanh 5 10-11 210-GĐ3 CL
INT3306 21 Phát triển ứng dụng Web 3 ThS. Hoàng Đăng Kiên 6 9-10 PM307-G2 1
INT3306 21 Phát triển ứng dụng Web 3 ThS. Hoàng Đăng Kiên 6 11-12 PM307-G2 2
INT4002 20 Thực tập doanh nghiệp 3 Khoa CNTT CN 7-11 Khoa CNTT CL
INT3401E 20 Trí tuệ nhân tạo 3 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy 2 7-9 107-G2 TA
INT3401E 21 Trí tuệ nhân tạo 3 TS. Nguyễn Văn Vinh 7 3-5 307-GĐ2 TA
ELT3247 20 Truyền thông di động 3 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 5 3-5 306-GĐ2 CL

          Lưu ý: PĐT đã đăng ký học cho các sinh viên trong danh sách đề nghị mở bổ sung lớp học phần ở trên (trừ trường hợp sinh viên bị trùng lịch với các lớp học phần đã đăng ký sẵn từ trước).          

          Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học bổ sung tự thao tác đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo từ 10h00 ngày 30/01/2023 đến 10h00 ngày 10/02/2023.

5. Kết quả đăng ký học

   Từ ngày 30/12/2022, sinh viên tra cứu kết quả đăng ký học tại địa chỉ: http://112.137.129.87/qldt/ và http://dangkyhoc.vnu.edu.vn    

     Lưu ý:

   – Truy cập vào hệ thống Website môn học để nhận thông báo và học liệu (nếu có) trước mỗi buổi học.

   – Trong 2 tuần đầu học kỳ (từ ngày 30/01/2023 ÷ 10/02/2023), sinh viên được phép đăng ký những học phần muốn học thêm hoặc đăng ký đổi sang lớp học phần khác, bằng cách thao tác trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo, địa chỉ: http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/

    Nếu gặp vướng mắc về lịch học, đăng ký học, sử dụng phần mềm điểm danh sinh viên liên hệ với PĐT tại P.105-E3 (trong giờ hành chính) hoặc qua các kênh sau để hỗ trợ giải quyết:

   – Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn;

   – Kênh tiếp người học online: https://hotro.uet.vnu.edu.vn/;

   – Hotline: 024 3202 6858 (trong giờ hành chính).

    Nếu gặp vướng mắc về sử dụng website môn học, sinh viên liên hệ với Trung tâm máy tính qua hotline 024 3754 7463 (trong giờ hành chính).

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan