Họp xét chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin 2023

Các ngày 22/9 và 23/9/2023 tại Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin 2023 đã họp xét chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư dưới sự chủ trì của GS.TS.NGƯT Nguyễn Thanh Thủy – Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin 2023 gồm 11 thành viên, do GS.TS. NGƯT Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch FISU Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐKH&ĐT Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Năm 2023, Hội đồng đã tổ chức xét công khai kết quả thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan cho 19 ứng viên ngành Công nghệ thông tin, gồm 02 ứng viên Giáo sư và 17 ứng viên Phó giáo sư, trong đó có 01 ứng viên xét Phó Giáo sư là giảng viên của Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN.

Từ năm 2019 đến nay, các phiên họp của Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin được tổ chức tại Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN. Nhà trường vinh dự là một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và được lựa chọn là địa chỉ tin cậy cho các hoạt động, chương trình quan trọng của Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Nhà trường là thành viên tích cực đóng góp chung cho sự phát triển của Câu lạc bộ các Khoa – Trường – Viện Công nghệ Thông tin – Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam). Với sự tạo điều kiện của Nhà trường và sự hỗ trợ của Khoa Công nghệ Thông tin, văn phòng của FISU đặt địa điểm tại tầng 3, tòa nhà E3.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Công nghệ luôn tự hào khi là một trong những đơn vị tích cực tiên phong, góp phần thúc đẩy nghiên cứu và phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông qua các hoạt động hỗ trợ cho Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ đã đóng góp vào các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ ở Việt Nam.

(UET-News)

Bài viết liên quan