Hội nghị tài chính năm 2019

     Ngày 21/06/2019, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2018 và kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2019 tại nhà E3.

   Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng; các Trưởng, Phó phòng chức năng; các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm phụ trách tài chính các khoa; Viện trưởng các Viện trực thuộc Trường; Chủ nhiệm Bộ môn trực thuộc Trường; Giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường và toàn thể cán bộ Phòng Kế hoạch tài chính. TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng và TS. Trần Mậu Danh – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính đồng chủ trì Hội nghị.

        Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tài chính giúp thông tin tới lãnh đạo các đơn vị trong trường bức tranh toàn cảnh về hoạt động tài chính của trường trong năm 2018, qua đó trao đổi những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính và công tác chung của Nhà trường. Hiệu trưởng đề nghị hội nghị cần công khai, minh bạch số liệu về tài chính trên cơ sở đó triển khai phân tích hiệu quả trong công việc; đánh giá và giải quyết những vướng mắc khó khăn để đẩy mạnh sự tự chủ tạo sự đồng thuận để Nhà trường phát triển trong tương lai.

TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng (đứng thứ hai, bên phải ảnh) và TS. Trần Mậu Danh – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (ngồi thứ ba, bên phải ảnh) đồng chủ trì Hội nghị

        Hội nghị đã lắng nghe Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Trần Mậu Danh và Kế toán trưởng Phạm Thị Thu Lan báo cáo công tác kế hoạch tài chính năm 2018, và kết quả thực hiện tháng đầu năm 2019 và phương hướng công tác năm tiếp theo. Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch ổn định tài chính ba năm 2016-2018,  Nhà trường đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành tích cực hơn so với năm 2017. Về công tác tài chính, nguồn kinh phí thường xuyên năm 2018 tăng 29% so với năm 2017; nguồn thu sự nghiệp năm 2018 tăng 36% so với năm 2017. Năm 2018 so với năm 2017, thu nhập của cán bộ trong toàn trường ổn định, tăng lên 29,63%.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế hoạch tài chính vẫn còn những tồn tại hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể, chưa đa dạng nguồn thu để tương xứng với tiềm năng phát triển; các quy định, quy trình quản lý chung của Nhà trường chưa có sự đồng bộ ban hành, sửa đổi, cập nhật ảnh hưởng tới công tác giải ngân và công tác kiểm soát chi của Nhà trường; công tác thanh quyết toán các đơn vị còn chậm muộn dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp dữ liệu và báo cáo quyết toán năm 2018.

         Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo, tập trung vào phân tích số liệu liên quan đến đào tạo và công tác phí, kinh phí nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và giải pháp tăng nguồn thu. Một số đại biểu cho rằng, Nhà trường cần quan tâm ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán tài chính để hoạt động tài chính được thông thoáng, thuận lợi hơn. 

Hội nghị kế hoạch tài chính năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019

       Tổng kết Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thái tổng kết và trả lời các ý kiến đồng thời đề nghị hệ thống tài chính của Trường nói chung và các đơn vị chuyên môn, đơn vị chức năng trong trường cần quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác kế hoạch tài chính năm 2019.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan