Hội nghị đào tạo năm học 2017-2018

       Ngày 06/07, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị đào tạo năm học 2017-2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động đào tạo năm học 2017-2018 và trọng tâm công tác năm học 2018-2019.

       PGS. TS. Chử Đức Trình– Phó Hiệu trưởng và PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Việt Hà- Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Anh Thái- Phó Hiệu trưởng cùng các Trưởng phòng chức năng, Ban chủ nhiệm khoa, Giám đốc Trung tâm trực thuộc và 87 cán bộ giảng viên đại diện cho các khoa trong trường.

Phó Hiệu trưởng Chử Đức Trình (ngoài cùng bên phải ảnh) và Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Phương Thái (ngoài cùng bên trái ảnh) chủ trị hội nghị đào tạo

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng khẳng định năm học 2017-2018 Nhà trường đạt nhiều thành tựu trong công tác đào tạo: tuyển sinh đạt chỉ tiêu, quy mô đào tạo được phát triển theo đúng lộ trình, điều kiện đảm bảo chất lượng tiếp tục được tăng cường. Hội nghị đào tạo là họat động thường niên quan trọng đối với công tác đào tạo của Trường nhằm tổng kết, đánh giá nhìn lại những họat động trong năm học 2017-2018. Đồng thời tại hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 để nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và phát triển chương trình chất lượng cao.

Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị

PGS.TS. Chử Đức Trình báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2017-2018

      Hội nghị đã lắng nghe Phó Hiệu trưởng Chử Đức Trình báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2017-2018. Hiện nay, Trường có quy mô đào tạo là 3.546, trong đó đại học có 3.099 sinh viên, thạc sĩ 337 học viên, tiến sĩ 110 nghiên cứu sinh. Năm học 2017-2018, Trường đã hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo đúng kế hoạch, quy chế đào tạo và quy định của ĐHQGHN. Bậc đại học có 479 sinh viên tốt nghiệp với tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn 59,84%. Ở bậc sau đại học có 107 học viên cao học nhận bằng thạc sỹ và 20 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sỹ. Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo các chương trình chuẩn quốc tế và chất lượng cao với tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của chương trình chuẩn quốc tế là 76%, chương trình đào tạo chất lượng cao đạt 61,4%. Trong công tác tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000. Năm 2017, số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học là 1.260, trong đó có 206 tân sinh viên thuộc các chương trình đào tạo chất lượng cao.

       Trường đã tích cực trong việc phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo mới với việc triển khai xây dựng thêm một số chương trình đào tạo mới, xây dựng đề án phát triển một số ngành kỹ thuật công nghệ bậc đại học theo mô hình chuẩn quốc tế (03 ngành). Công tác giáo trình, học liệu cũng có nhiều thay đổi với 04 giáo trình được nghiệm thu, chuẩn bị xuất bản;ký mới 08 hợp đồng biên soạn giáo trình, bài giảng; ký mới 07 hợp đồng đổi mới phương pháp giảng dạy tập trung vào nhóm môn cơ bản, cơ sở ngành thuộc các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 của khoa CNTT và khoa ĐTVT.

       Vì vậy, trong năm học 2018-2019, Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác đào tạo đã được ĐHQGHN và Trường ban hành; Đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao trong đó tập trung mở thêm chương trình đào tạo thuộc hệ này; Tập trung chuẩn bị điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cho các chương trình đào tạo mới về trang thiết bị thực hành, bài thực hành và học liệu.

PGS.TS. Hà Quang Thụy – Khoa Công nghệ thông tin trình bày tham luận tại hội nghị đào tạo

Tham luận “Đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên tốt nghiệp khoa Điện tử viễn thông” (TS. Đinh Triều Dương – Chủ nhiệm Khoa Điện tử viễn thông)

     Sau phần báo cáo, hội nghị đã lắng nghe tham luận của các khoa, gồm các tham luận “Phát triển thêm chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 tại khoa Công nghệ thông tin” (PGS.TS. Hà Quang Thụy- Khoa Công nghệ thông tin);“Đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên tốt nghiệp khoa Điện tử viễn thông” (TS. Đinh Triều Dương – Chủ nhiệm Khoa Điện tử viễn thông).

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ giảng viên các khoa

     Kết thúc Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Chử Đức Trình đã tổng kết và trả lời các ý kiến đồng thời nhấn mạnh trọng tâm năm học 2018-2019. Đặc biệt, Nhà trường đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó khoa Công nghệ thông tin sẽ xây dựng chương trình Hệ thống thông tin chất lượng cao và Phó Hiệu trưởng mong muốn năm học 2018-2019 các khoa sẽ tiếp tục xây dựng để mở thêm chương trình đào tạo thuộc hệ này.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan