Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2018 – 2019 Khoa Công nghệ nông nghiệp

   Ngày 17/06/2019, Khoa Công nghệ nông nghiệp (CNNN) đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2018-2019 tại Nhà G2.

   Tham dự hội nghị gồm PGS.TS. Chử Đức Trình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo, TS. Phạm Minh Triển – Phó Trưởng phòng KHCN&HTPT cùng toàn thể cán bộ khoa CNNN.

GS.TS. Lê Huy Hàm – Chủ nhiệm khoa (thứ ba, bên phải ảnh vào) tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, và kế hoạch công tác năm học 2019-2020

    Hội nghị đã lắng nghe GS.TS. Lê Huy Hàm – Chủ nhiệm khoa tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, và kế hoạch công tác năm học 2019-2020. GS.TS Lê Huy Hàm nhấn mạnh trong thời đại kỹ thuật số việc phát triển Khoa CNNN vừa là thách thức, vừa là thời cơ đối với khoa nói riêng và trường ĐHCN nói chung. Về công tác tuyển sinh và đào tạo, năm 2018-2019khoa đã hoàn thành đề án mở chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ nông nghiệp và tổ chức tuyển sinh từ năm 2019. Về hợp tác phát triển, khoa thiết lập hợp tác với các tổ chức, viện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như: Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (FAO), Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nấm,…. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, GS cũng nêu ra những khó khăn cơ bản ở một số lĩnh vực như:  khoa CNNN là một đơn vị mới thành lập nên cần có thời gian thiết lập và phát triển ổn định, CNNN là lĩnh vực liên ngành nên rất cần có sự tham gia hợp tác của các cán bộ và sinh viên các khoa/viện khác trong trường, mặt bằng làm việc, …. Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp đang khó tuyển sinh nên cần chỉ rõ sự khác biệt chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ là đào tạo kỹ sư công nghệ với các hiểu biết về nông nghiệp để có thể giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp bằng công nghệ.

    Trong năm tiếp 2019-2020, Khoa cần giữ vững thế ổn định và tiếp tục những bước phát triển mới. Một số hoạt động cần chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ hơn nữa gồm thành lập các bộ môn trực thuộc khoa CNNN; đề xuất và thực hiện dự án,đề tài phát triển công nghệ ứng dụng cho nông nghiệp và đào tạo nhân lực công nghệ nông nghiệp, tuyển sinh và tổ chức đào tạo khóa đầu tiên ngành Công nghệ nông nghiệp; đổi mới hoạt động giảng dạy trong giai đoạn 2019-2025.

    Phát biểu tại hội nghị, Phó Hiệu trưởng Chử Đức Trình đã khẳng định Khoa CNNN có vị trí quan trọng trong việc phát triển trường ĐHCN nói riêng và ĐHQGHN nói chung. Nhà trường hi vọng với định hướng chiến lược rõ ràng, khoa CNNN là một trung tâm để kết nối nhiều đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đến với khoa và Nhà trường. Thời gian tới, Nhà trường sẽ ủng hộ và hỗ trợ giúp khoa về các định hướng nghiên cứu khoa học, nguồn lực tài chính để khoa sẽ trở thành khoa “kết nối” trong tương lai.

Khoa CNNN tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2018 – 2019

    Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề công tác chính gồm đào tạo, khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội nghị của đại biểu cán bộ viên chức.

    Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2018-2019 của Khoa CNNN kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức trong toàn khoa, tiếp tục đưa khoa phát triển vững mạnh trong năm 2020, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch chiến lược đã đề ra.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan