Gia hạn thẻ BHYT năm 2023

    Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Căn cứ Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Y tế; Căn cứ công văn số 495/BHXH-BPT, ngày 19/08/2022 của Bảo hiểm xã hội Quận Cầu Giấy về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghệ thông báo:

    1. Các sinh viên khóa K67 đã nộp tiền tham gia BHYT đợt tháng 11/2022 khi nhập học thì không phải thực hiện các nội dung trong thông báo này;

    2. Danh sách sinh viên (đính kèm) thông báo này là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT kể từ ngày 01/01/2023. Nếu sinh viên đã tham gia BHYT tại nơi khác mà giá trị thẻ còn hạn sau ngày 01/01/2023 thì nộp kết quả tra cứu thời hạn thẻ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 11h00, thứ Sáu, ngày 02/12/2022 (đường link tra cứu: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx);

     3. Các sinh viên khóa K67 chưa nộp tiền tham gia BHYT khi nhập học hoặc thẻ đến thời điểm hiện tại đã hết hạn sử dụng, các sinh viên các khóa cũ đang trong thời hạn đào tạo kéo dài (không có tên trong Danh sách tại mục 2) nếu có nguyện vọng tham gia BHYT tại Trường thì đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trong thời gian từ ngày 10/12/2022 đến ngày 15/12/2022.

      Sinh viên có tên trong Danh sách ở mục 2 nộp tiền tham gia BHYT vào tài khoản cá nhân của người học mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy (do Nhà trường mở cho người học lúc nhập học hoặc đã liên kết với TK thu học phí của Trường), số dư tối thiểu là 50.000 đồng + số tiền phải nộp của người học theo Danh sách trong mục 2. Nhà trường sẽ thực hiện quét thu trong thời gian từ ngày 10/12/2022-15/12/2022.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan