Dự kiến thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023

    Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên trong Trường “Dự kiến Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023”. Sinh viên lưu ý các nội dung sau:

1. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 30/01/2023 ÷ 14/05/2023 (15 tuần) và 02 tuần học dự phòng (từ 15/05/2023 ÷ 28/05/2023)

   – Lịch học bài tập, thực hành bắt đầu học từ tuần thứ 2 của học kỳ.

2. Thời gian đăng ký học phần dự kiến: từ ngày 05/12/2022 – 09/12/2022.

3. Thời khóa biểu chính thức dự kiến thông báo ngày 30/11/2022.

   4. Sinh viên có nguyện vọng học tiếng Anh tại trường và các học phần khác điền thông tin theo khảo sát tại đây: https://forms.gle/gCajUVogUtfuhDYC9. Thời hạn nhận khảo sát đến hết Chủ nhật ngày 20/11/2022.

     5. Sinh viên cần xem kỹ dự kiến thời khóa biểu, đối chiếu với kế hoạch học tập của cá nhân. Nếu gặp vướng mắc, trước ngày 22/11/2022, sinh viên liên hệ trực tiếp P.ĐT (P.105-E3) hoặc qua một trong các kênh sau để hỗ trợ giải quyết:

– Gửi thư đến địa chỉ email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn

– Gọi điện thoại đến số: 024 3202 6858

– Qua kênh hỗ trợ trực tuyến: https://hotro.uet.vnu.edu.vn/

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan