Dự kiến lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023

     Bộ phận Khảo thí – Trung tâm Đảm bảo chất lượng trân trọng gửi đến toàn thể các bạn sinh viên trong Trường Dự kiến lịch thi học kỳ II, năm học 2022-2023 và đề nghị:

     1. Sinh viên xem kỹ Dự kiến lịch thi, nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi với Bộ phận Khảo thí đến hết thứ Sáu, ngày 31/03/2023 bằng một trong các cách sau:

    2. Sinh viên lưu ý: Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc học phần nếu có điểm đánh giá bộ phận lớn hơn 0, trả học phí đầy đủ và đáp ứng các điều kiện kết thúc học phần được quy định trong Đề cương học phần;

    3. Sau ngày 31/03/2023 Bộ phận khảo thí sẽ không tiếp nhận phản hồi về Dự kiến lịch thi để chuyển sang thực hiện lịch thi chính thức (lịch thi chính thức sẽ được thông báo ngày 06/04/2023).

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan