Điều chỉnh Lịch thi học kỳ phụ, năm học 2021-2022 bậc đại học (lần 2)

 Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ phụ, năm học 2021-2022 đã thông báo ngày 01/08/2022 như sau:

Mã LHP Học phần Giảng viên Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh
Giờ Ngày thi HTT Giảng đường Giờ Ngày thi HTT Giảng đường
CTE2018 40 Vẽ kỹ thuật TS. Dương Tuấn Mạnh 8h00 18/08/2022 TTM PM 401-E5, PM 402-E5 8h00 18/08/2022 TTM PM 201-G2, PM 202-G2
BSA2002 50 Nguyên lý marketing TS. Lê Thị Hải Hà 13h00 18/08/2022 TTM PM 201-G2, PM 202-G2, PM 207-G2 13h00 18/08/2022 TTM PM 201-G2, PM 202-G2, PM 208-G2
INT1007 40 Giới thiệu về Công nghệ thông tin ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang 13h00 18/08/2022 TTM PM 402-E5 13h00 18/08/2022 TTM PM 207-G2

    Viết tắt: HTT – Hình thức thi, VĐ – Thi vấn đáp, TTM – Thi trên máy, HTĐHP – Hoàn thiện điểm học phần

    Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” là các thông tin được điều chỉnh so với lịch thi đã thông báo .

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan