Đào tạo kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa K61

    Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đào tạo học phần kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa K61 trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

     Lịch học lý thuyết tại giảng đường bắt đầu từ ngày 22/04/2019 – 25/05/2019.

    Sinh viên K61 trở về trước có nguyện vọng học đăng ký tại phòng Đào tạo (P.105-E3) từ ngày 18-22/04/2019 theo lịch tiếp người học

    Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan