Danh sách SV được tham gia kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2018-2019

    Căn cứ vào đơn và hồ sơ minh chứng của sinh viên xin hoãn thi kỳ thi chính HKI 2018-2019; Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc giải quyết các trường hợp sinh viên bị cấm thi vì các lý do khác do Phòng Công tác Sinh viên đề nghị, Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2018-2019.

Bài viết liên quan