Danh sách sinh viên thi môn Lập trình vào học chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tinIN KHÓA QH-2019-I/CQ

    Nhà trường ban hành Danh sách sinh viên thi môn Lập trình vào học chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin. Sinh viên xem Danh sách và thực hiện theo đúng quy định. 

    Thời gian thi: 14h00, thứ 7, ngày 14/09/2019

     Địa điểm: Nhà G2, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

     Lưu ý: sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút và mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để dự thi.

Bài viết liên quan