Danh sách công trình sinh viên NCKH được giải 2018

STT Tên công trình Nhóm thực hiện Lớp GVHD Giải thưởng
1 Biomedical named entity recognization using CRF- biLSTM improved with fine- tuned embeddings of various linguistic information Vũ Tiến Sinh K60-CA   Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhì – Cấp Bộ
2 Domain-independent Intent Extraction From Online Texts Nguyễn Hữu Hồng
Trần Như Thuật
Nguyễn Thanh Tùng
Đặng Tiến Sơn
K59-CA
K59-CA
K59-CA
K60-CA
  Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhất – Cấp ĐHQG
3 VTSE công cụ kiểm chứng một số tính chất của mã nguồn chương trình Nguyễn Đức Thuần
Nguyễn Bá Tú
Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Thủy
K59-CLC
K59-CLC
K60-CLC
K60-CLC
  Giải Nhất – Cấp trường
Giải Ba – Cấp ĐHQG
4 MOTORSAFE -Android Application Supported for Motorbike Drivers Phạm Phương Thanh
Cao Đình Đức
Vũ Thị Thanh Thanh
K59-ĐA
K59-ĐB
K59-ĐB
  Giải Nhất – Cấp trường
Giải Ba – Cấp ĐHQG
5 Thiết kế cấu hình và quản lý tài nguyên trong hệ thống mạng VLC nhiều trạm phát Trần Công Nam
Lê Thị Duyên
Lê Thị Hiền
K59-ĐB
K59-ĐB
K59-ĐB
  Giải Nhất – Cấp trường
Giải Nhì – Cấp ĐHQG
6 Thiết kế mạch giám sát và tự động điều khiển hàm lượng CO2 ứng dụng trong nhà kính nông nghiệp công nghệ cao Hoàng Lê Anh Tuấn
Trần Đức Huy
K61-V
K59-V
  Giải Nhất – Cấp trường
7 Nghiên cứu tích hợp mạng cảm biến ứng dụng trong nông nghiệp thông minh Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Mậu Hoàng
Vũ Thế Quân
Tạ Ngọc Hải
K59-M
K60-M
K60-M
K60-M
  Giải Nhất – Cấp trường
Giải Ba – Cấp Bộ
8 Semantic segmentation for aerial image Trần Trọng Đạt
Bùi Đức Thịnh
K59-CA
K59-CA
  Giải Nhì – Cấp trường
9 Semantic- aware and funtion – based cache replacement algorithm for web systems Cao Xuân Hưng K59-CA   Giải Nhì – Cấp trường
10 Bộ công cụ đảm bảo chất lượng mã nguồn cho các ứng dụng doanh nghiệp Bùi Quang Cường
Đinh Tiến Lộc
Nguyễn Minh Hiếu
K59-CLC
K59-CLC
K59-CLC
  Giải Nhì – Cấp trường
11 Deep learning based detection of vehicles, lane, and street signs for behavior cloning in autonomous car Nguyễn Hữu Nhật Minh K59-CA   Giải Nhì – Cấp trường
12 Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm tường lửa ứng dụng web AbnorFirewall Lý Văn Tuấn
Phạm Minh Đức
K59-CLC
K59-CLC
  Giải Nhì – Cấp trường
13 Bluetooth Low Energy – based Indoor Positioning on IOs Platform. Dương Ngọc Sơn
Trịnh Vũ Tuấn Anh
K59-ĐB
K60-ĐA
  Giải Nhì – Cấp trường
14 3D printed valveless miniature pump for biomedical applications Nguyễn Như Cường
Nguyễn Thu Hằng
Trần Thị Thu Thảo
K59-ĐA
K60-ĐA
K59-ĐA
  Giải Nhì – Cấp trường
15 Development of a real-time system to predict and detect line-of-duty firefighter injuries Nguyễn Tuấn Khải
Dương Thị Thúy Hằng
K59-ĐA
K59-ĐB
  Giải Nhì – Cấp trường
16 3D Simulation for three joints Robot Arm Control with Deep Q-learning Đào Anh Tuấn K59-ĐA   Giải Nhì – Cấp trường
17 Phát triển một cảm biến đo biến dạng dải rộng dựa trên chất lỏng dẫn điện
(Development of a Wide-Range Strain Sensor based on Ionic Liquid)
Trần Hoài An
Nguyễn Thị Hoài
Tạ Hoàng Nguyên
K60-ĐB
K60-ĐB
K60-ĐB
  Giải Nhì – Cấp trường
18 Nghiên cứu ảnh hưởng của SiO2 nano tinh thể đến khả năng đóng rắn của nhựa Bis phenol F epoxy Bùi Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Ngọc
K59-V
K59-V
  Giải Nhì – Cấp trường
19 Sử dụng máy phay CNC gia công chi tiết có bề mặt phức tạp Nguyễn Thị Ánh
Nguyễn Doãn Luận
K61-H
K61-H
  Giải Nhì – Cấp trường
20 Phát triển hệ thống điều khiển phun tự động qua Internet Nguyễn Đức Hội
Lương Bình Minh
K59-M
K59-M
  Giải Nhì – Cấp trường
21 Depth camera based navigation algorithms for indoor mobile robot Trần Văn Liên
Nguyễn Viết Thắng
K59-CA
K61-CLC
  Giải Ba – Cấp trường
22 Reference checking system for thesis Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Việt Minh Nghĩa
K59-CA   Giải Ba – Cấp trường
23 Disease named entity normalization using pairwise learning Nguyễn Thanh Ngân K60-CA   Giải Ba – Cấp trường
24 Effectiveness of strategies used in kernel during fuzz testing Đỗ Quang Thành K59-CA   Giải Ba – Cấp trường
25 Công cụ kiểm thử giao diện tự động cho các ứng dụng trên nền tảng Windows Trần Đình Dương
Đinh Khắc Quý
Nguyễn Mạnh Nguyên
K59-CLC
K60-CAC
K61-CLC
  Giải Ba – Cấp trường
26 Design of Feeding Networks based on Bat Algorithm for 10×1 Antenna Arrays to Suppress Interferences Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Văn Phú
Nguyễn Việt Dũng
K59-ĐA
K59-ĐA
K59-ĐA
  Giải Ba – Cấp trường
27 Xây dựng và tối ưu bộ mã hóa video nhiều lớp cho hệ thống camera giám sát và an ninh Phạm Văn Giáp K59-ĐB   Giải Ba – Cấp trường
28 Thuật toán chuyển giao trong mạng truyền thông ánh sáng nhìn thấy Phạm Văn Giỏi
Khương Thị Oanh
K59-ĐB
K59-ĐB
  Giải Ba – Cấp trường
29 Xác định vận tốc truyền âm trong mô động vật sử dụng sóng siêu âm Đỗ Thị Thanh Dịu
Nguyễn Đức Triều
K60-ĐB
K60-ĐB
  Giải Ba – Cấp trường
           

 

Bài viết liên quan