Đăng ký học lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ phụ năm học 2019 – 2020

      Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

    1. Hủy các lớp học phần Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2019-2020 dành cho sinh viên các khóa QH-2017, QH-2018, QH-2019 đã đăng ký, cụ thể như sau:

STT Mã lớp học phần Học phần Tín chỉ
1 PES1030 9 (TN) Bóng bàn 1
2 PES1015 33 (TN) Bóng chuyền 1 1
3 PES1025 11 (TN) Bóng đá 1
4 PES1020 41 (TN) Bóng rổ 1
5 PES1035 7 (TN) Cầu lông 1
6 PES1550 11 (TN) Lý luận giáo dục thể chất và thể thao cơ bản 1

    2. Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học Công văn số 98/GDTC&TT-ĐT ngày 16/6/2020 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ phụ năm học 2019-2020. Sinh viên có nguyện vọng nộp đơn đăng ký học (mẫu đơn), cụ thể như sau:

  • Thời gian đăng ký: từ ngày 25/6/2020 – 03/7/2020 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm đăng ký: P.104 – E3 (Bộ phận tiếp người học).
  • Học phí: Sinh viên nộp ngay khi đăng ký học tại P.101 – E3 (Bộ phận thu học phí)

Mức học phí /1 tín chỉ GDTC = mức thu học phí theo quy định/tín chỉ x hệ số 1,5.

  • Thời gian học: Thứ 2, 4, 6, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 10/8/2020

       Buổi sáng: Từ 7h00 – 10h30

       Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00

  • Địa điểm học : Khu liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, số 02 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội (nếu cơ sở vật chất không đáp ứng, một số môn học có thể chuyển sang học tại KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội).

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan