Đăng ký học lớp Giáo dục thể chất tự nguyện HK I năm học 2017-2018

       Phòng Đào tạo trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 176/GDTC&TT-ĐT ngày 29/08/2017 (Thông báo mở lớp GDTC tự nguyện học vào ngày nghỉ của Trung tâm) Giáo dục Thể chất và Thể thao về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ I năm học 2017-2018. Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học nộp Mẫu đơn giáo dục thể chất tự nguyện, thời gian từ 28/09/2017- 04/10/2017 trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp người học (Phòng 104, nhà E3) và nộp học phí ngay khi đăng ký học.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan