Chương trình ICT Global Program (ICTG-U) tại University of Aizu

 1. Giới thiệu về University of Aizu
  1. Homepage
  2. YouTube Channel
 2. Giới thiệu về chương trình ICT Global Program (ICTG-U)
  1. Thông tin chương trình
  2. Cơ hội chuyển tiếp
   1. 3rd Year Undergraduate Transfer Program
   2. Thông tin ứng tuyển 2022 cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ
 3. Thông tin tư vấn
  Ms. Đỗ Thị Hồng Nhung
  Phòng 201-E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  Email: nhungdth@vnu.edu.vn
 4. Nộp hồ sơ 2022
  Địa điểm:
  Ms. Đỗ Thị Hồng Nhung
  Phòng 201-E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  Thời hạn: 15/4/2022

Bài viết liên quan