Chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ với Viện JAIST, Nhật Bản

1. Giới thiệu về Viện JAIST – Nhật Bản

 1. Homepage
 2. YouTube Channel

2. Giới thiệu về chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ

 1. Thông tin chung
  1. Đối tượng
   – Người học đang là học viên cao học năm thứ nhất của khoa CNTT
         + Có khả năng nghiên cứu
         + Học lực khá trở lên
         + Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ)
  2. Tiến trình đào tạo
   Học viên chuyển tiếp sẽ học 1 năm ở JAIST và sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Information Science của JAIST.
  3. Học bổng, chế độ đãi ngộ (có thể thay đổi theo năm)
   – Học bổng 120,000 yên/tháng bao gồm (khoảng 26 triệu VND)
   Miễn toàn bộ học phí 50,000 yên/tháng
   Được hỗ trợ kính phí sinh hoạt 70,000 yên/tháng
   Được ở ký túc xá của JAIST.
   Được sử dụng các trang thiết bị của trường đặc biệt hệ thống siêu máy tính GPU.
   Tiếp xúc với môi trường đẳng cấp quốc tế
   Được đài thọ dự hội nghị quốc tế nếu báo cáo trình bày
  4. Hồ sơ dự tuyển
   Lý lịch khoa học
   Bảng điểm (đại học, cao học)
   Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia
  5. Hình thức xét chọn
   Phỏng vấn qua hệ thống zoom, skype, hoặc webX.
 2. Cơ hội
  – Hàng năm.
  – Thời hạn đợt năm 2021 (Đã kết thúc.)

3. Liên hệ tư vấn

 1. Đầu mối phía Việt Nam
  PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng

  Phó Chủ nhiệm Khoa CNTT – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
  hungpn@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan