Th10
30

Các sản phẩm sẵn sàng chuyển giao

Nhóm sản phẩm CNTT 1. Hệ thống kiểm tra trùng lặp văn bản tiếng Việt http://doit.uet.vnu.edu.vn/ Tác giả: TS. Võ Đình Hiếu và cộng sự Các cơ quan hiện đang ứng dụng sản phẩm: – Học viện Khoa học, Công nghệ và ĐMST (trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ) – Trường Đại học Vinh […]

Chi tiết
Th10
30

Một số tài liệu về sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn đăng ký sáng chế Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp Tài liệu hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế Tài liệu hướng dẫn tra cứu sáng chế của WIPO  Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế của châu Âu Hướng dẫn sử dụng thông tin sáng […]

Chi tiết
Th10
28

Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 và Công văn số 294/ĐT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các Đơn vị trong Trường và toàn thể các bạn Sinh viên “Dự kiến lịch thi đợt 2 học kỳ I, năm […]

Bởi Viện Trí tuệ nhân tạo | Uncategorized @vi . Viện Trí tuệ nhân tạo
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2019 trở đi: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                            149 tín chỉ (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) – Khối kiến thức chung:                                                        21 tín chỉ – Khối kiến thức chung theo lĩnh vực: 22 tín […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

A. MỘT SỐ CHUẨN ĐẦU RA NÂNG CAO SO VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN 1. Năng lực ngoại ngữ tiếng Anh được tăng cường đạt chuẩn 4/6 theo khung tham chiếu của Việt Nam (tương đương B2).       2. Được tăng kĩ năng lập trình thông qua các Học phần như lập […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC TT23)

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử + Tiếng Anh: Mechatronics Engineering Mã số ngành đào tạo: 7510203 Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng sau tốt nghiệp: + Tiếng […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (CLC TT23)

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                                   148 tín chỉ (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh) –  Khối kiến thức chung                                                                      21 tín chỉ         –  Khối kiến thức chung theo lĩnh vực                                             22 […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 10 của 37« First page...89101112...2030...Trang cuối »