Th8
30

Đăng ký nhận học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2019-2020

    Ngày 30/8/2019, ĐHQGHN ban hành công văn số 2702 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV về chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Asia Development Foundation, gọi là học bổng ADF) năm học 2019-2020.      Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường […]

Chi tiết
Th8
30

Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

     Ngày 28/8/2019, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học công nghệ đã họp và thống nhất một số nội dung như sau:      1. Đồng ý với đề xuất từ các Khoa/Viện/Bộ môn/P.CTSV và ban hành các quyết định phê duyệt kết quả rèn luyện […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
30

Thay đổi lịch BCN Khoa, Viện, Bộ môn gặp sinh viên đầu năm

    Thân gửi các bạn tân sinh viên K64 khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, khoa Công nghệ thông tin cùng toàn thể sinh viên Bộ môn Công nghệ xây dựng – giao thông.      Theo điều chỉnh của các Khoa và Bộ môn, lịch của  các thầy/cô BCN Khoa, Viện, Bộ môn […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
29

Xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin năm 2019, đại học hệ chính quy khoá QH.2019

    Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Công văn số 718/HD-ĐHQGHN ngày 13/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ thông báo xét tuyển vào chương trình đào tạo […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
29

Nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập học kì I, năm học 2019-2020

    Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục Đại học;     Căn cứ Thông tư số […]

Chi tiết
Th8
29

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020

     Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn/giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;     […]

Chi tiết
Th8
28

Đăng ký chương trình đào tạo CNTT định hướng thị trường Nhật Bản

      Sau buổi làm việc của Khoa Công nghệ thông tin cùng các chuyên gia để giúp sinh viên K64 hiểu về ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội học bổng, cơ hội việc làm khi theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm CN1, Phòng Đào tạo thông […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th8
27

Chương trình học bổng Annex, năm học 2019-2020

    Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Annex, năm học 2019-2020, căn cứ biên bản họp ngày 26/8/2019 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng – Kỉ luật, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn được các sinh viên […]

Chi tiết