Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: – Tiếng Việt: Hệ thống thông tin – Tiếng Anh: Information Systems Mã số ngành đào tạo: 8480104 Tên chuyên ngành đào tạo: – Tiếng Việt: Hệ thống thông tin – Tiếng Anh: Information Systems Trình độ đào tạo: Thạc sĩ […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:            61 tín chỉ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                      07 tín chỉ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:            39 […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức CĐR 1:Vận dụng được hệ thống tri thức về nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: – Tiếng Việt: Khoa học máy tính – Tiếng Anh: Computer Science Mã số ngành đào tạo: 8480101 Tên chuyên ngành đào tạo: – Tiếng Việt: Khoa học máy tính – Tiếng Anh: Computer Science Trình độ đào tạo: Thạc sĩ […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTSĐH
Chi tiết
Th11
25

Hội nghị quốc tế ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2022

   Ngày 25/11/2022, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị quốc tế ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2022) với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông minh cho một nền […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Hội Thảo . Tin Tổng Hợp
Chi tiết
Th11
25

Điều chỉnh, bổ sung thu học phí của các sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 và cập nhật thu học phí đến 14h ngày 25/11/2022

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;    Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th11
24

Cập nhật danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết 14h ngày 24/11/2022)

  Ngày 21/10/2022, Trường ĐHCN đã có thông báo thu học phí HKI năm học 2022-2023 đối với HV/NCS  https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-hvchncs/    Nhà trường đã thống kê danh sách học viên/nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết 14h ngày 24/11/2022), cụ thể như các file đính kèm […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo sau Đại học
Chi tiết
Th11
24

Cập nhật danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết 14h ngày 24/11/2022)

  Ngày 08/11/2022, Trường ĐHCN đã có thông báo thu học phí đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên: https://uet.vnu.edu.vn/trien-khai-thu-hoc-phi-trong-nam-hoc-2022-2023-2/    Nhà trường đã thống kê danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết 14h ngày 24/11/2022), cụ thể như các file đính kèm (SV đã nộp_24.11.2022, SV […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Trang 10 của 425« First page...89101112...203040...Trang cuối »