(Ảnh) Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan phòng thí nghiệm trọng điểm Trường Đại học Công nghệ

    Sáng ngày 01/02, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới tham quan 02 Phòng thí nghiệm trọng điểm Trường Đại học Công nghệ. Trang điện tử Trường ĐHCN xin giới thiệu một số hình ảnh tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Micro & Nano và Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh:

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Micro&Nano

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

(UET-News)

Bài viết liên quan