Xếp hạng QS 2020: Lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học xếp số 1 Việt Nam, lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin xếp trong nhóm 501 – 550 thế giới

   Sáng nay 04/3/2020, tổ chức xếp hạng QS vừa công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực khoa học năm 2020 của các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu. Bốn cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có các lĩnh vực khoa học có tên trong bảng xếp hạng này. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) với các chương trình đào tạo trong lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 501 – 550 thế giới, thứ 2 ở Việt Nam.

   Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng, cụ thể:

  – Toán (Mathematics) lần đầu tiên được xếp hạng với vị trí trong nhóm 401 – 450 thế giới, số 1 Việt Nam.

  – Vật lý và Thiên văn học (Physics and Astronomy) được xếp trong nhóm 551 – 600 thế giới, số 1 ở Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực này năm 2019 xếp số 1 Việt Nam, trong nhóm 501 – 550 thế giới.

  – Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin (Computer Science & Information systems) được xếp trong nhóm 501 – 550 thế giới, thứ 2 ở Việt Nam; có cải thiện so với năm 2019 khi lĩnh vực này được xếp trong nhóm 551 – 600.

  Ba cơ sở giáo dục đại học khác trong nước, ĐHQGHCM có 01 lĩnh vực là Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 551 – 600 thế giới; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 4 lĩnh vực được xếp hạng, Kỹ thuật điện – điện tử và Cơ khí, Kỹ thuật hàng không và Chế tạo được xếp trong nhóm 351 – 400; Khoa học máy tính & Hệ thống thông tin và Toán học được xếp trong nhóm 451 – 500 thế giới; Đại học Cần Thơ có lĩnh vực Nông nghiệp và Lâm nghiệp được xếp trong nhóm 251 – 300 thế giới.

  Trong số các tiêu chí xếp hạng, lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin có điểm đánh giá cao hơn cả về chỉ số H-Index; lĩnh vực Vật lý có điểm của chỉ số uy tín tuyển dụng qua đánh giá của nhà tuyển dụng; lĩnh vực Vật lý & Thiên văn và Toán được đánh giá cao về chỉ số trích dẫn/bài báo.

  Trên thế giới, đứng đầu thế giới về cả ba lĩnh vực khoa học này là Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ); khu vực là ĐHQG Singapore về Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, Toán; ĐH Tokyo về Vật lý & Thiên văn.

  Năm 2020, ĐHQGHN có 3 lĩnh vực được xếp hạng. Nhìn chung các lĩnh vực khoa học của ĐHQGHN đều có điểm về uy tín tuyển dụng cao hơn so với các tiêu chí khác, trong đó đặc biệt là lĩnh vực Giáo dục (Education) mặc dù không được xếp hạng nhưng có điểm đánh giá về uy tín tuyển dụng cao nhất (72.6/100); Địa lý được đánh giá cao nhất về uy tín học thuật (58/100); Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo được đánh giá cao nhất về chỉ số trích dẫn (66.8/100); Khoa học Môi trường được đánh giá cao nhất về chỉ số H-index (67/100).

  QS xếp hạng lĩnh vực khoa học của các cơ sở giáo dục toàn cầu dựa trên 4 tiêu chí: đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn/bài báo và chỉ số H-index với các trọng số khác nhau tùy thuộc từng lĩnh vực. Ví dụ: đối với Khoa học xã hội và Nhân văn, đánh giá của học giả có trọng số 60%, đánh giá của nhà tuyển dụng 20%, trích dẫn/bài báo 10% và H-index 10%; đối với Kỹ thuật và Công nghệ, đánh giá của học giả có trọng số 40%, đánh giá của nhà tuyển dụng 30%, trích dẫn/bài báo 15% và H-index 15%…

Ngành Vật lý – Thiên văn

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/physics-astronomy

Ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/computer-science-information-systems

Theo VNU-Media

 

 

Bài viết liên quan