[VTV1] Phát triển nguồn nhân lực Nông nghiệp 4.0

   Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường ĐH Công nghệ – cầu nối giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội với ngành nông nghiệp tại Việt Nam

   Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  Website Trường ĐHCN (ĐHQGHN) giới thiệu chương trình Nông nghiệp 4.0 do VTV1 sản xuất:

Theo VTV1

Bài viết liên quan