[Video] Chương trình “Chào Tân sinh viên K66 – Ngày hội câu lạc bộ 2021”

   Chương trình “Chào Tân sinh viên K66 – Ngày hội câu lạc bộ 2021” vào ngày 10/10/2021 đã đem lại một sân chơi bổ ích, ấn tượng cho cho tân sinh viên K66 nói riêng và sinh viên Nhà trường nói chung. Dù chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng MS Team, nhưng với nhiều trò chơi của các câu lạc bộ đã tăng thêm màu sắc cho chương trình cũng như giới thiệu tới các bạn tân sinh viên một hệ thống rất đa dạng các câu lạc bộ trên nhiều lĩnh vực như học thuật, tài năng, sở thích,…

   Website Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) gửi đến sinh viên video giới thiệu chi tiết về hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là 15 câu lạc bộ sẽ đồng hành cũng các bạn tân sinh viên trong suốt 4 năm học. 

(UET-News)

Bài viết liên quan