UET: Một số sự kiện tiêu biểu Năm 2020

Tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín đối với xã hội, Năm 2020 Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển ứng dụng phục vụ cộng đồng…

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCN lần thứ IV


Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đổi mới–Sáng tạo – Tiên phong – Chất lượng cao”.

2. Được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận bằng Cờ thi đua

Những thành tích trong đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ đã được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận bằng Cờ thi đua năm học 2019-2020.

3. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, quy mô đào tạo tiếp tục phát triển và đảm bảo chất lượng đào tạo

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đạt 1.480 sinh viên (chỉ tiêu 1.450) với chất lượng đầu vào tốt. Đã nâng quy mô đào tạo chính quy đạt 6.136 sinh viên

4. Năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiếp tục được khẳng định

Nhiều sản phẩm khoa công nghệ được xã hội đón nhận, trong đó có một số sản phẩm tiêu biểu như: máy sát khuẩn tự động, robot FUSO, hệ thống Blife  thay thế chức năng giao tiếp cho người bị tổn thương chức năng vận động, Chip phát hiện ung thư… 

5. Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và thiết kế cơ sở zone 1 dự án xây dựng trường ĐHCN

Hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế cơ sở dự án thành phần xây dựng khu trường ĐHCN tại Hòa Lạc. Bước đầu hoàn thành nhiệm vụ thiết kế cơ sở zone 1 khu Trường ĐHCN tại Hòa Lạc.

Tuyết Nga – Đăng Hoàng (UET-News)

Bài viết liên quan