Trường Đại học Công nghệ thành lập Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ

        Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đã kí quyết định số 1018/QĐ-TCCB về việc thành lập Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS. Nguyễn Linh Trung giữ chức Viện trưởng bắt đầu từ ngày 01/11/2017.

     Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ có tên gọi tiếng Anh là Advanced Institute of Engineering and Technology với tầm nhìn, mục tiêu là trở thành một trung tâm nghiên cứu xuất sắc  ở Việt Nam về các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử, Truyền thông, Cơ  điện tử,  Robotics…

         Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông qua các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, truyền thông, cơ điện tử, tự động hóa… và các lĩnh vực liên quan; tạo các sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, liên ngành; tạo môi trường thu hút, phát triển đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao.

        Thông qua các đề tài, dự án, tài trợ… xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm tiên tiến, hiện đại, liên ngành phục vụ nghiên cứu, đào tạo; tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học của Trường.

         Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu cho các nghiên cứu viên trực tiếp tham gia nghiên cứu trong các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu của Viện, thông qua các hình thức như chuyên đề, hội thảo, trao đổi thực tập nghiên cứu.

         Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyên giao tri thức và công nghệ, phát triển sản phẩm công nghệ theo các hướng nghiên cứu chính của Viện.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan