Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

1. Đào tạo Thạc sĩ

 • Chuyên ngành tuyển sinh:
STT Khoa Chuyên ngành Phương thức tuyển sinh
1.                Khoa Công nghệ Thông tin Khoa học máy tính (1)   Xét tuyển thẳng

(2)   Thi tuyển

Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
An toàn thông tin
Hệ thống thông tin
2.                Khoa Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật viễn thông
3.                Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa Cơ kỹ thuật
Kỹ thuật cơ điện tử
4.                Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano Vật liệu và linh kiện nano
 • Tổng chỉ tiêu: 100 (trong đó 40 xét tuyển thẳng)
 • Đăng ký dự thi:

 –  Các bước đăng ký:

            Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn

            Bước 2: Trường ĐHCN xác nhận thông tin hồ sơ dự thi với thí sinh.

            Bước 3: Thí sinh nộp lệ phí dự thi và Trường ĐHCN xác nhận hồ sơ đủ điều kiện dự thi

–    Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 14/05/2021 đến 17h00 ngày 27/08/2021.

 • Thời gian thi: các ngày 11 và 12/09/2021.
 • Lịch xét tuyển thẳng: từ ngày 30/08/2021 ÷ 01/09/2021.
 • Lịch thi chi tiết:
Công việc Thời gian
Tập trung thí sinh, thi Đánh giá năng lực Sáng thứ Bảy, 11/09/2021
Thi môn Cơ sở Chiều thứ Bảy, 11/09/2021
Thi môn Ngoại ngữ Sáng Chủ nhật, 12/09/2021
 • Ghi chú: Môn thi cơ sở là Tin học cơ sở (với các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ Thông tin) hoặc Kỹ thuật điện tử số (với các chuyên ngành thuộc Khoa Điện tử – Viễn thông), Cơ học ứng dụng (với các chuyên ngành thuộc Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa), Khoa học vật liệu đại cương (với chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano).
 • Thông tin chi tiết: về điều kiện dự thi, điều kiện xét tuyển thẳng, miễn thi ngoại ngữ, đối tượng và chính sách ưu tiên, lệ phí thi,… có chi tiết https://uet.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-dot-2-nam-2021/

2. Đào tạo Tiến sĩ

 • Chuyên ngành tuyển sinh:
STT Khoa Chuyên ngành
1.               Khoa Công nghệ Thông tin Khoa học máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Hệ thống thông tin
2.               Khoa Điện tử – Viễn thông Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật viễn thông
3.               Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa Cơ kỹ thuật
4.               Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano Vật liệu và linh kiện nanô
 • Tổng chỉ tiêu: 10
 • Đăng ký dự thi

–    Các bước đăng ký:

Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn

Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ bản cứng cho Nhà trường và nộp lệ phí dự thi

Bước 3: Trường ĐHCN xác nhận hồ sơ đủ điều kiện dự thi

–    Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 14/05/2021 đến 17h00 ngày 27/08/2021.

–    Hồ sơ bản cứng chi tiết

 • Phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian:

–    Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (đánh giá hồ sơ chuyên môn).

–    Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn: Từ ngày 13/09 đến 25/09/2021.

Địa chỉ liên hệ

            Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

            Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

            Điện thoại: (024) 3754 7810

            Email: daotaosdh_dhcn@vnu.edu.vn

            Website: https://uet.vnu.edu.vn  mục Tuyển sinh. 

            Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan