Tham quan học tập tại Vương quốc Anh: Xây dựng hợp tác hiệu quả giữa đại học và doanh nghiệp

     Đoàn cán bộ Trường Đại học Công nghệ gồm TS. Phạm Minh Triển – Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, TS. Bùi Quang Hưng – Giám đốc Trung tâm FIMO đã có chuyến tham quan học tập tại Vương quốc Anh từ ngày 2-7/12/2018, nhằm xây dựng hợp tác hiệu quả giữa các trường đại học và doanh nghiệp.


     Chuyến thăm là một hoạt động thuộc khuôn khổ dự án hợp tác giữa Global Wales và các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, bao gồm các lãnh đạo và quản lý từ năm trường đại học Việt Nam. Cụ thể là, trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHCM, và trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. 


     Chuyến tham quan học tập được tổ chức với mục đích cung cấp cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cơ hội học hỏi các mô hình và kinh nghiệm thực hiện tốt nhất của Vương quốc Anh, và hướng tới nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong xây dựng và phát triển quan hệ đối tác hiệu quả giữa trường đại học và doang nghiệp. 
      Hội đồng Anh thông qua sáng kiến ​​hợp tác giáo dục đại học Việt Nam và Vương quốc Anh (UK-VN HEP), hỗ trợ mười dự án hợp tác hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Các dự án hợp tác bao gồm bốn lĩnh vực, lãnh đạo và quản trị đại học, hop tác nghiên cứu, liên kết đào tạo (TNE) và đảm bảo chất lượng, và xây dựng hợp tác đối tác chiến lược giữa đại học và doanh nghiệp.


      Các tổ chức giáo dục đại học của Vương quốc Anh và Việt Nam tham gia dự án sẽ hình thành mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam UK và thông qua mạng lưới chia sẻ các bài học và kết quả của các dự án hợp tác đến các trường trong trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

(UET-News)

Bài viết liên quan