Th9
21

Hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tầm nhìn đến 2045

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 20/9/2023, Hội đồng Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghệ […]

Bởi Tuyết Nga | Tin Tổng Hợp
Chi tiết