Th3
21

Ngày Chủ nhật xanh: Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghệ chung tay làm sạch môi trường

      Để hưởng ứng Tháng Thanh niên và chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh, các đơn vị Liên chi Khoa/Viện trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, vào ngày […]

Chi tiết