Th10
22

Tiếp đoàn Văn phòng Kinh tế Đài Bắc

     Ngày 22/10/2021, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đón tiếp đoàn Văn phòng Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội do GS. TS. Hứa Huy Hoàng – Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Trường.     Buổi làm việc do GS.TS. Chử Đức Trình – […]

Chi tiết