Nhiệm kỳ 2022-2025: Chi bộ Hiệu bộ 1 quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu đề ra

   Ngày 21/9/2022, Chi bộ Hiệu bộ 1 đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025 với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

    Đại hội với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Việt Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Anh Thái – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Nguyễn Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị và đảng viên Chi bộ Hiệu bộ 1.

   Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Thái – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Về công tác tổ chức cán bộ, chi ủy quán triệt chiến lược phát triển Nhà trường, trong đó chú trọng công tác tuyển dụng cán bộ. Đến nay, tỷ lệ giảng viên tiến sỹ luôn duy trì ở múc gần 60%, tỷ lệ GS và PGS đạt trên 25%. Về công tác khoa học công nghệ, chỉ đạo ban hành chính sách đầu tư và khuyến khích các hoạt động khoa học công nghệ theo Nghị định 99, gia tăng chỉ số công bố khoa học và công nghệ. Về công tác hợp tác phát triển, chủ trương gia tăng cơ hội và nguồn lực cụ thể là duy trì và phát triển các hợp tác truyền thống, hợp tác với doanh nghiệp được thúc đấy. Về công tác kế hoạch tài chính, chỉ đạo hoạt động xây dựng kế hoạch được quan tâm nhiều hơn. Về công tác hành chính quản trị, đảm bảo điều kiện vận hành tốt cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

   Đồng thời báo cáo đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra. Với mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo các phòng chức năng tiên phong trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quan lý, điều hành thích ứng với tính hình mới, góp phần hỗ trợ Nhà trường thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển.

Đồng chí Nguyễn Anh Thái – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025

   Với sự đồng lòng, nhất trí các đảng viên trong Chi bộ Hiệu bộ 1 hoàn toàn đồng ý với những thành tích, tồn tại và hạn chế trong báo cáo. Tuy nhiên, các đảng viên có nhiều góp ý xoay quanh việc tăng cường sinh hoạt Chi bộ thường kỳ theo chuyên đề và lĩnh vực chuyên môn của từng đơn vị. Bên cạnh đó, các giải pháp cần được cụ thể hóa từng chỉ tiêu để triển khai theo từng phòng chức năng. 

   Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử: Đồng chí Nguyễn Anh Thái đã được Đại hội tín nhiệm bầu, tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Hiệu bộ 1, đồng chí Nguyễn Thị Thư – Ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Anh Thái tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Hiệu bộ 1, đồng chí Nguyễn Thị Thư – Ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

   Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Thái – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã hứa luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

   Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chúc mừng và cảm ơn Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đồng chí Nguyễn Anh Thái đã tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: “Trong bối cảnh Covid-19 và xu thế tự chủ đại học diễn ra, Chi bộ Hiệu bộ 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo ổn định về chính trị – tư tưởng đối với giảng viên, sinh viên; chỉ đạo điều kiện cơ bản để từng bước nâng cao cấp độ tự chủ của Nhà trường. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, với nhiều thách thức Ban Giám hiệu và Đảng bộ hi vọng Chi bộ Hiệu bộ 1 với chức năng là hạt nhân lãnh đạo đối với các đơn vị cần chú trọng phát triển công tác Đảng, kết nạp thêm cán bộ trẻ và quần chúng ưu tú; nâng cao tính dịch vụ, phục vụ và cải thiện tính sẵn sàng, hiệu quả tạo ra môi trường hỗ trợ tốt nhất cho giảng viên, người học”.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại đại hội

(UET-News)

Bài viết liên quan