Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của Nghiên cứu sinh Trần Hoàng Việt

   Chiều ngày 27/08/2020, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Việt, với đề tài “Một số cải tiến phương pháp kiểm chứng giả định – đảm bảo cho phần mềm dựa trên thành phần”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng và TS. Võ Đình Hiếu.

   Tham dự Lễ bảo vệ về phía Trường ĐHCN có PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại buổi Lễ

   Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ gồm PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm – Trường ĐHCN, Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Đức Hạnh – Trường ĐHCN, Thư ký. Các phản biện gồm PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa – Trường ĐHCN; PGS.TS. Đặng Văn Đức – Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Tăng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Các ủy viên gồm PGS.TS. Cao Tuấn Dũng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TS. Vũ Diệu Hương – Trường ĐHCN.

   Luận án có hai mục tiêu nghiên cứu chính: Thứ nhất là giảm chi phí kiểm chứng phần mềm dựa trên thành phần theo phương pháp giả định – đảm bảo trong ngữ cảnh tiến hóa phần mềm. Mục tiêu thứ hai là giảm chi phí và cải tiến phương pháp kiểm chứng phần mềm có ràng buộc thời gian theo phương pháp giả định – đảm bảo.

   Với mục tiêu đầu tiên, NCS đã đề xuất hai giải pháp là sinh giả định mới mỗi lần phần mềm tiến hóa với tốc độ nhanh hơn khi kiểm chứng và giảm số lần cần phải sinh giả định mỗi khi phần mềm tiến hóa.

   Với mục tiêu thứ hai, NCS đã đề xuất ba cải tiến để giảm chi phí của quá trình kiểm chứng và giúp quá trình này tiến xa hơn đến một kết quả kết luận được.

NCS Trần Hoàng Việt trình bày luận án trước hội đồng

    Luận án có đóng góp mới được công bố trong 08 công trình khoa học, trong đó có 02 bài báo trong tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo cáo tại tạp chí khoa học của ĐHQGHN và 04 báo cáo tại kỷ yếu của các Hội nghị quốc tế. Các kết quả nghiên cứu của luận án và những công bố của luận án có giá trị khoa học và tính thời sự cao.

    Sau khi nghe NCS trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm với số phiếu tán thành là 07/07. Đây là nghiên cứu được đánh giá là có ý nghĩa thực tiễn trong việc giảm chi phí kiểm chứng phần mềm dựa trên thành phần theo phương pháp giả định – đảm bảo trong ngữ cảnh tiến hóa phần mềm, giảm chi phí và cải tiến phương pháp kiểm chứng phần mềm có ràng buộc thời gian theo phương pháp giả định – đảm bảo. Hội đồng chúc mừng NCS. Trần Hoàng Việt bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia.

NCS Trần Hoàng Việt tặng hoa thầy hướng dẫn PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng

   Trong niềm vui và xúc động, NCS. Trần Hoàng Việt đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, gửi lời cảm ơn đến Hội đồng chấm luận án cũng như sự quan tâm của Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nguồn động viên và cổ vũ tinh thần lớn lao để NCS có thể thực hiện và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

(UET-News)

Bài viết liên quan