Kết thúc đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

       Ngày 17/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đão tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
 
       Tham gia buổi làm việc có Trưởng đoàn PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; TS. Mai Thị Quỳnh Lan- Thư ký, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; PGS.TS. Phạm Trung Kiên – Ủy viên, Khoa Y dược. Về phía Trường Đại học Công nghệ có GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường  và Ban Chủ nhiệm khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa cùng các cán bộ, giảng viên của Khoa.
Sau 2 ngày làm việc tại Trường ĐHCN, đoàn chuyên gia đã làm việc với lãnh đạo Trường để tổng kết, đánh giá chương trình đào tạo
 
         Tại Trường Đại học Công nghệ, Đoàn Đánh giá chất lượng đồng cấp đã tiến hành điều tra, khảo sát, thẩm định minh chứng. Đoàn làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, phỏng vấn về công tác Cán bộ, Ban chủ nhiệm khoa về cơ sở vật chất, công tác Đào tạo. Đoàn đánh giá cũng đã có buổi gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, các giảng viên, sinh viên…gặp gỡ và phỏng vấn các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực là sản phẩm đào tạo của Nhà trường, các cựu sinh viên…
        Đoàn đánh giá đã hoàn thành công tác đánh giá chất lượng đồng cấp của Trường Đại học Công nghệ. Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và cung cấp các tài liệu, minh chứng, nhân sự liên quan, để Đoàn đánh giá thực hiện công tác đánh giá thuận lợi và có hiệu quả nhất.
Đoàn đã sơ bộ đánh giá kết quả hoạt động kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
 
         Trong buổi báo cáo kết thúc kế hoạch làm việc, Đoàn đã sơ bộ đánh giá kết quả hoạt động kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, theo đó các thành viên trong Đoàn đều thống nhất chương trình đã đạt yêu cầu của các tiêu chí đề ra đồng thời cũng phân tích những ưu thế và tồn tại, trong đánh giá sơ bộ kết quả làm việc, Đoàn cũng yêu cầu Trường Đại học Công nghệ cần  có giải pháp điều chỉnh hợp lý hơn nữa về Cơ cấu và nội dung chương trình, Chiến lược dạy và học, Quy hoạch và phát triển đội ngũ, hội thảo tọa đàm giữa sinh viên và giảng viên hơn nữa…  với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử của Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN.
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy đã cảm ơn những công phu và trí tuệ của đoàn đánh giá giúp Nhà trường hoàn thành bước đầu công tác kiểm định và đánh giá chất lượng
 
Đoàn chuyên gia chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và các cán bộ trong Trường
 
          Thay mặt Ban giám hiệu Nhà trường, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy đã cảm ơn những công phu và trí tuệ của đoàn đánh giá giúp Nhà trường hoàn thành bước đầu công tác kiểm định và đánh giá chất lượng. Nhà trường đã ghi nhận và tiếp thu những đánh giá, ý kiến của đoàn đánh giá nhận xét về nội dung báo cáo tự đánh giá, minh chứng, công tác khảo sát và phỏng vấn trao đổi với các đối tượng liên quan. Nhà trường sẽ chỉ đạo Khoa cùng Trung tâm Đảm bảo chất lượng có báo cáo giải trình và bổ sung hoàn thiện bản báo cáo. Đây cũng là bước đầu tiên khởi đầu cho quy trình đánh giá đảm bảo chất lượng. Nhà trường mong muốn trong quá trình làm việc sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của các chuyên gia để công tác đào tạo ngày càng chất lượng.
 
 Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan