KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2019 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

     Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 01/08/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 14 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: phiên họp xét hồ sơ ngày 26/7/2019 (14/14 thành viên Hội đồng tham dự) và phiên họp nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh và bỏ phiếu tín nhiệm ngày 1/8/2019 (13/14 thành viên Hội đồng tham dự). Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh của các ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, kết quả như sau:

       1. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh GS được xét tại Hội đồng là 05 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 05 người, kết quả như sau:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả
1 Hoàng Xuân Huấn 02/09/1954 Nam PGS.TS CNTT Khoa CNTT, Trường ĐHCN Đạt
2 Hà Quang Thụy 17/08/1952 Nam PGS.TS CNTT Khoa CNTT, Trường ĐHCN Đạt
3 Trần Xuân Tú 19/09/1977 Nam PGS.TS Điện tử và KTMT Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Đạt
4 Hoàng Nam Nhật 29/11/1962 Nam PGS.TS Vật lý Khoa VLKT&CNNN, Trường ĐHCN Đạt
5 Chử Đức Trình 27/11/1976 Nam PGS.TS Vật lý Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Đạt

    2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 06 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 05 người, kết quả như sau:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả
1 Nguyễn Hoài Sơn 09/08/1976 Nam TS CNTT Khoa CNTT, Trường ĐHCN Đạt
2 Lê Quang Minh 30/01/1978 Nam TS CNTT Viện CNTT, ĐHQGHN Đạt
3 Vũ Việt Vũ 25/11/1978 Nam TS CNTT Viện CNTT, ĐHQGHN Đạt
4 Nguyễn Trung Thành 01/12/1982 Nam TS CNTT Trường Đại học Hải Phòng Đạt
5 Bùi Thanh Tùng 10/06/1981 Nam TS Vật lý Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Đạt
  • Số ứng viên không đủ các điều kiện cần để Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người, kết quả như sau:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả Lý do không đạt
1 Bùi Nguyên Quốc Trình 09/09/1980 Nam TS Vật lý Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN Không đạt Thiếu giờ chuẩn giảng dạy năm học 2016-2017 trong ba năm cuối và điểm bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích qui đổi không vượt đủ bù thêm 6 điểm.


Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết luận nói trên xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ và Thư ký Hội đồng – PGS.TS. Nguyễn Phương Thái. Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHCN xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.

    Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan